Contact Us


Jiuzhou Pharmaceutical Taizhou Headquarters

Company address: No.99, Outer Sha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province

Jiuzhou Pharmaceutical Hangzhou R & D Center

Tel: 86-571-88929899

Company address: Medical Port Town, Qiantang District, Hangzhou City, Zhejiang Province